Chakra

Chakraflödesmassage

Chakra är sanskrit och betyder energihjul, vi har många chakran men sju som räknas som huvudchakran, och de vibrerar i var sin färg (det finns även mindre chakran över hela kroppen). Chakraflödet kan enkelt beskrivas som ett energiflöde som är grundläggande för vår överlevnad och vårt välbefinnande.

De chakran som man vanligen talar om går från ryggslutet och upp till hjässan. Räknat nerifrån kallas de:

  • Rotchakrat (rött) och sitter vid ryggslutet/svanskotan. Det står för förankring och trygghet.
  • Buk eller sexchakrat (orange) eller bukchakrat även kallat, sitter straxt nedanför naveln. Det står för balans, jämvikt och sexualitet.
  • Solar plexus (gult) och sitter i mellangärdet. och är det största chakrat. Det står för kraft, självförtroende, individualitet och beslutsamhet.
  • Hjärtchakrat (grönt) och sitter lite till höger om hjärtat. Det står för kärlek, relationer och medlidande.
  • Halschakrat (blått) och sitter mitt på halsen. Det står för kommunikation, kreativitet och skapande
  • Pannchakrat eller tredje ögat (blålila) och sitter i pannan. Det står för intuition, drömmar , visualisering och att se bortom.
  • Kronchakrat( violett) sitter mitt på hjässan, nästan lite ovanför hårbotten. Det står för andlig insikt och helhetssyn.

När vi är i balans och mår bra, snurrar dessa energihjul i rätt fart och i rätt färgnyans. När vi utsätter oss för stress, svåra upplevelser och fysiska
påfrestningar, uppkommer blockeringar och obalanser, som senare ger olika former av sjukdomar, i vår fysiska och psykiska kropp.

Genom en speciell form av massage kan man häva dessa blockeringar och obalanser. Chakraflödesmassagen balanserar chakrapunkterna och öppnar chakraflödet. En behandling börjar vid fötterna och följer chakraflödet uppåt längs kroppen.

Massagen är särskilt bra vid fysisk och psykisk trötthet och stress, den får dig att känna dig lugn och ger en inre balans.

Chakraflödesmassagen, hjälper till att balansera hela dig, då alla upplevelser från ditt liv finns i din kropp.

Lena Larsson telefon: 0702-27 05 94 (säkrast kl. 08.00-09.00 och 12.00-14.00) eller e-post: lenasmassage@telia.com

Sidan är gjord i Wordpress av poden.se och valt tema är "Desk Mess Mirrored v1.8.6" (admin)